Beställningsvillkor

 

1. Betalnings- och avbokningsvillkor

Betalning erläggs senast sju (7) dagar efter dagen för genomförande av evenemang. Av- eller ombokning av uppdraget kan göras kostnadsfritt 30 dagar före genomförande. Vid avbokning 29 till 8 dagar före genomförandet debiteras 30 procent av totalpriset. Sker avbokning 7 dagar eller senare före genomförandet debiteras totalpriset. För evenemang överstigande 20 000 SEK erläggs betalning på 30 procent av totalbeloppet vid bokning som avräknas gentemot slutfakturan. I de fall det blir ett förändrat deltagarantal kan det ha en inverkan på priset.

2. Övriga villkor

Beställare tillgodoser att det finns nödvändig utrustning för att tillreda den aktuella rätten. Detta gäller inte om eventet genomförs i våra lokaler. 

+
Meddelande